Eğitim

İtalya’da İngilizce Genetik Eğitimi

İtalya'da İngilizce Genetik Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

İtalya’da İngilizce genetik eğitimi, tıp biliminin gelişmesiyle doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Genetik veya diğer adıyla kalıtım bilimi, biyolojinin organizmalardaki kalıtım ve çeşitliliğini inceleyen bilim dalıdır. Almancadan dilimize geçen genetik sözcüğü, 1831 yılında Yunanca genetikos (genitif) sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcükse genesis (köken) sözcüğüne dayanır. İtalya’da genetik ve bioinformatik alanlarında tamamen İngilizce eğitim almak mümkündür.

Tıp, mühendislik gibi alanlarda adını tüm dünyaya duyuran İtalya, genetik ve biyomühendislik alanında da uzun yıllardır eğitim veriyor. Bu alanda önemli bilim insanları yetiştiren ülkede, genetik uzmanlarına ve biyomühendislere geniş iş imkanları sunulmaktadır

 

Genetik bilimi, moleküler genetik, genlerin etkileşimi, DNA ve kromozomlar, üreme, kromozomal parça değişimi ve genetik bağlantı, genetik kod, gen düzenlemesi, genetik değişim; mutasyonlar, doğal seçilim ve evrim, araştırma ve teknoloji, DNA dizilemesi ve genomik gibi alanlarda çalışır. Bu çalışmalar bünyesinde biyoloji, kimya, matematik, elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi, gen mühendisliği gibi alanlarda eğitimler verilir.

İtalya’da İngilizce Genetik Eğitimi

İtalya’da İngilizce genetik eğitimi de diğer bölümler gibi 3 yıl sürmektedir. İtalya’da İngilizce genetik eğitimi veren iki üniversite bulunmaktadır. Bunlardan biri dünyanın en eski üniversitelerinden olan Bologna Üniversitesi’dir, diğeri ise Roma La Sapienza Üniversitesi’ndeki Bioinformatik bölümüdür. Her iki bölümün de kendine özel giriş koşulları mevcuttur.

Bologna Üniversitesi

Bologna Üniversitesi’ndeki genomik eğitimi; prokaryotlarda, ökaryotlarda ve insanlarda genomik verilerin ve transkriptomik, proteomik ve epigenomik verilerin, sistemlerin ve metagenomiklerin biyolojisinin analizine BT, matematiksel ve istatistiksel becerilerin uygulanması için teorik ve pratik bir temel sağlar. Öğrenciler şu kazanımları elde eder:

  • Genetik ve moleküler biyoloji konusunda kapsamlı bilgi
  • Bilgisayar programlama, biyoistatistik, çok ölçekli modelleme ve hesaplamalı simülasyonlarda güçlü yeterlilikler
  • Gen bankası veri madenciliği, açıklama ve yönetimi için gelişmiş biyo hesaplama becerileri
  • Biyolojik toplulukların, hücre popülasyonlarının ve karmaşık sistemlerin analizi için teorik bilgi ve pratik beceriler
  • Hassas bilgilerin yönetimi için biyoetiğin temelleri hakkında bilgi

Bologna Üniversitesi Genetik Eğitimi Kabul Şartları

Bologna Üniversitesi İngilizce genetik bölümü geçmiş yıllarda SAT skoru ile kabul vermekteydi. 2021/2022 yılında hem SAT hem de TOLC-I sınavıyla kabul vermeye başlayacağını duyuran Bologna Üniversitesi, 2022-2023 yılından itibaren yalnızca TOLC-I sınavıyla kabul vereceğini onayladı. Bununla birlikte öğrencilerin B2 seviyede İngilizce dil yeterliliğine sahip olduğunu gösteren uluslararası geçerliliğe sahip dil sertifikasına sahip olmaları istenir.

Roma La Sapienza Üniversitesi

Roma La Sapienza Üniversitesi’ndeki bioinformatik bölümü ise şöyle açıklanabilir: Biyoinformatik, hem kamu hem de özel sektörde ulusal ve uluslararası pazarda evrensel olarak tanınan ve gerekli becerilere sahip köklü bir disiplindir. Bu disiplin tarihsel olarak 1990’larda model organizmaların genomlarının ve hepsinden önemlisi insan genomunun sıralanmasından gelişti ve şimdi genetik, biyokimya ve moleküler biyolojideki temel araştırmalara ve daha uygulamalı biyomedikal alanda Biyolog / tıp doktoru ile veri analizinde uzman (biyoinformatik) arasında eşler arası yakın iş birliği gereklidir.

Bölüm öğretileri şöyledir:

  • Deneysel biyomoleküler verilerin analizi ve yorumlanmasında kullanılabilecek matematiksel-istatistiksel modellerin sağlanması. En önemli husus, tıp doktorunun /biyoloğun ilgisini çeken belirli bir biyolojik sürecin temelindeki “anahtar” unsurları tanımlamak için son derece heterojen kaynaklardan (“omik” teknolojileri) gelen muazzam miktarda veriyi (büyük veri) entegre etme ihtiyacıyla ilgilidir.
  • Biyolojik dizilerin ve gen ekspresyon verilerinin analizi için hesaplama modelleri ve yöntemleri geliştirmek (genom, transkriptom, proteom, epigenetik profiller, transkripsiyon sonrası ve translasyon sonrası modifikasyonlar, genomik protein lokalizasyonu, genetik polimorfizmler, RNA / DNA düzenleme, vb.) kişiselleştirilmiş tıbbi tedavilerde (tümörler, aşılar, genetik hastalıklar) kullanılabilen filogenetik özgüllükleri / benzerlikleri ve ilgili mutasyonları tanımlamak.
  • Biyomoleküler verilerin daha iyi kullanımı ve sunumu için analiz platformlarıyla donatılmış entegre arşivlerin düzenlenmesi.
  • Makromoleküllerin yapısal ve işlevsel yönlerini ve bunların ligandlar ve ilaçlarla etkileşimlerini analiz etmek ve tahmin etmek.

Bu bağlamda, biyomoleküler teknolojilerin ezici gelişimi nedeniyle ortaya çıkan zorluklara cevap verebilmek için biyomühendislik (biyoinformatik), biyoloji, kimya ve tıp arasındaki “yeni bir ittifak” büyük stratejik öneme sahip gibi görünmektedir.

Roma La Sapienza Üniversitesi Bioinformatik Eğitimi Kabul Şartları

Roma La Sapienza Üniversitesi’nde İngilizce bioinformatik bölümünde eğitim almak için öğrencilerin TOLC-S sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerden uluslararası geçerliliği bulunan B2 dil sertifikası istenmektedir.

İtalya’da İngilizce Genetik Eğitimi Ücretleri

Hem Roma La Sapienza hem de Bologna Üniversitesi devlet okullarıdır. İtalya’da devlet üniversitelerinde senelik ücretler, öğrencilerin aile gelirine göre belirlenmektedir. Bu rakam çoğunlukla yıllık 156 Euro ila 2.500 Euro arasında değişmektedir.

Detaylı bilgi almak ve başvuru, kayıt işlemleri, vize ve oturma izni ve konaklama hizmetlerini öğrenmek için +90 216 414 24 15 ve +90 532 384 24 15 numaralardan bizi arayabilir, Online Randevu Formunu doldurabilir veya kadikoy@pisaedu.com ’a mail atabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
× Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?